Imprimare

Departamentul Laboratoare din cadrul INCDPM este dotat cu infrastructură de ultimă generație, la nivelul standardelor cercetării internaţionale, fiind capabil să răspundă solicitărilor privind protecţia mediului prin evaluarea calităţii factorilor de mediu APA, AER şi SOL, în vederea respectării obligaţiilor ce derivă din procesul de implementare a prevederilor acquis-ului comunitar.

Departamentul LABORATOARE are implementat sistemul de management integrat al informaţiilor din laborator LIMS (Laboratory Information Management System).

 

Arii de competenţă:

 

Evaluarea calităţii apei prin determinări ale micropoluanţilor organici şi anorganici; Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ, monitoring integrat; elaborarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi standardelor pentru determinarea poluanţilor din apă; Monitoring microbiologic și biologic; Evaluarea comportării în mediu și profilul ecotoxicologic al substanţelor/produselor periculoase; Testarea produselor absorbante utilizate în poluãri accidentale.

Evaluarea calităţii aerului prin determinări ale micropoluanţilor organici şi anorganici; Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ; elaborarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi standardelor pentru determinarea poluanţilor din aer; Monitoring microbiologic privind contaminarea aerului din incinte; Dispersia şi modelarea poluanţilor utilizând un model de transport al poluanţilor ce include şi transformările chimice ale poluanţilor în atmosferă.

Evaluarea calităţii solului prin determinări ale micropoluanţilor organici şi anorganici; Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ, monitoring integrat; elaborarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi standardelor pentru determinarea poluanţilor din sol.

 

Echipa

 

Coordonator: Dr. ing. Gina Ghiţă – CS II – Şef Departament

Dr. ing. Mihaela Ilie – CS III – Adjunct Şef Departament

Dr. biolog Florica Marinescu – CS III

Drd. ing. Alexandru Ivanov – CS III

Dr. ing. Irina Ciobotaru – CS III

Cristina Maria – CS I

Dr. ing. Ana-Maria Reşetar – CS III

Dr. ing. Carment Tociu – CS III

Dr. Petra Ionescu – CS III

Ecolog Ecaterina Marcu - ACS

Biolog Ioana Savin - ACS

Biolog Cristina Manea – ACS 

Tehnicieni: Tina Zanfir, Camelia Zamfir, Vasile Corneliu, Eminovici Andrei

Activităţi:

 

Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ şi în laborator;

Cercetări privind starea şi evoluţia calităţii mediului;

Cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu: elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluanţilor şi noxelor care afectează calitatea componentelor mediului;

Dezvoltarea metodelor pentru monitorizarea integrată a componentelor mediului;

Fundamentarea ştiinţifică a proiectării reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;

Stabilirea caracteristicilor calitative şi cantitative ale apei potabile, de suprafață, industriale, subterană şi a apei uzate;

Evaluarea comportării în mediu și profilul ecotoxicologic al produselor pentru protecția plantelor și produselor biocide, în conformitate cu regulamentul REACH;

Evaluarea unor elemente de calitate fizico-chimice și biologice în vederea stabilirii stării ecologice a ecosistemelor acvatice, naturale sau artificiale

Studii privind grupe fiziologice de bacterii implicate în circuitele biogeochimice ale azotului, sulfului, carbonului din apa, sedimente și sol

Microbiologie aplicată: metode de identificare a microrganismelor din mediul înconjurator, studiul interacțiilor dintre microorganisme și interacția lor cu mediul

Caracterizarea fizico-chimică și bacteriologică a apelor provenite din diferite surse (foraje/fântâni, piscine, ape de îmbăiere, ape uzate, ape de suprafață)

Caracterizarea diversității comunităților microbiene din probe de mediu prin tehnici moleculare

Recuperarea substanţelor utile din apele uzate;

Testarea produselor absorbante utilizate în poluări accidentale;

Implementarea normelor EN/standardelor ISO/metodelor OECD, perfecţionarea metodelor naţionale în vederea alinierii la reglementările UE.