Imprimare

Tematică:

  1. Descrierea procesului tehnologic la prelucrarea prin rectificare scule utilizate și tipuri de maşini;
  2. Utilizarea lichidelor de racier şi ungere în procesul de rectificare;
  3. Mijloace de măsurat şi verificat;
  4. Prelucrări executate prin rectificare;
  5. Norme de tehnica securităţii în muncă pentru prelucrarea metalelor prin așchiere.

 

Referinţe bibliografice: