Imprimare

ANUNŢ

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti organizeaza concurs in conditiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea următoarelor posturi în domeniul Cercetării Științifice :

2 posturi de Cercetător Științific (CS) în domeniul Ingineria și Protecția Mediului;

Tematică:

 1. Tipuri de instalații de valorificare a energiei eoliene și hidraulice;
 2. Evaluarea impactului asupra mediului a unui parc eolian;
 3. Sustenabilitatea mediului construit;
 4. Reciclarea materialelor, modalitate principală de trecere la economia circulară.

Referinţe bibliografice:

 1. Drăgan; Bughiu., Energii regenerabile și utilizarea acestora, Vol.1 și 2 din 2009
 2. Strategia UE privind Economia Circulară
 3. Mediu construit sustenabil- domeniu de interes pentru regiunea centru (https://www.adrcentru.ro).
 4. Poteraş G., Reciclarea materialelor provenite din reciclări şi dezafectări. Bucureşti, 2006.
 5. Bulimga. C., Metodologia privind evaluarea impactului asupra mediului, Rev. St. Educatie, spiritualitate si cultura ecologică, nr.16, 2016

 

4 posturi de Cercetător Științific gr.III (CS III) în domeniul Ingineria și Protecția Mediului;

CS III – Varianta 1

Tematică:

 1.      Metodologii generale aplicabile categoriilor de utilizare a terenurilor din sectorul Agricultură, Silvicultură și Alte Utilizări ale Terenurilor (ALOFU) în vederea determinării balanței (emisiilor și absorțiilor) gazelor cu efect de seră.
 2.      Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor din România
 3.      Metode de analiza a impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor hidrologice și agricole.

Referinţe bibliografice:

 1. Bailey, R., 2013, Ecoregions, p. 184, Editura Springer, New York;
 2. Bojariu, R., et al., 2015, Schimbările Climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare, p. 200, Editura Printech, București;
 3. Busuioc A., et al., 2012, Scenarii de schimbare a regimului climatic în România pe perioada 2001-2030, p. 27, Administrația Națională de Meteorologie, București;
 4. IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.
 5. IPCC 2014, 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol, Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. and Troxler, T.G. (eds) Published: IPCC, Switzerland;
 6. IPCC 2014, 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands, Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. and Troxler, T.G. (eds).Published: IPCC, Switzerland;
 7. Iojă, I.C., 2013, Metode de cercetare și evaluare a stării mediului, p. 183, Editura Etnologică; București;
 8. Naghetini, M., 2017, Fundamentals of Statistical Hydrology, p. 658, Editura Springer;
 9. Patriche, C. V., 2009, Metode statistice aplicate în climatologie, 170, Editura Terra Nostra, Iași;

 

CS III – Varianta 2

Tematică:

 1. Utilizarea biomasei în producerea de energie și impactul asupra mediului și sănătății populației;
 2. Politici și standarde europene referitoare la calitatea aerului;
 3. Metode de măsură și monitorizare a parametrilor de calitate a aerului.

Referinţe bibliografice:

 1. LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 2. Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa
 3.  Monitoring ambient air quality for heath impact assessment, WHO Regional Publications, European Series, No. 85, ISBN 92 890 1351 6
 4. Renewable Energy for Inclusive and Sustainable Industrial Development, The Case of Biomass Gasification, United Nation Industrial development Organization, 2014

 

CS III – Varianta 3

Tematică:

 1. Stadiul cunoașterii problematicii implementării diferitelor tipuri de amenajări hidrotehnice influența acestora asupra ihtiofaunei din marile fluvii și măsuri de protecție.
 2. Monitorizarea ihtiofaunei prin utilizarea de mijloace și tehnici performante (tipuri de marcări, avantajele și dezavantajele marcărilor, influența diferitelor tipuri de marcări asupra comportamentului peștilor).
 3. Proceduri și tehnici de marcare-monitorizare a sturionilor sălbatici și a puieților proveniți din acvacultură și redați mediului natural în vederea susținerii populațiilor de sturioni sălbatici de pe cursul inferior al Dunării.
 4. Indicatori ecologici și biologici de caracterizare a ihtiofaunei.

Referinţe bibliografice:

 1. Bănățean-Dunea I., Corpade A-M., Grozea A., Nicolin A., Corpade C., Osman A., Bostan C., Crista N-G., (2015). Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din România. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
 2. Deák Gy, Bâdiliţă A.M., Popescu I., Raischi C.M., Manoliu P.A., Dorobanţu G., Tănase G.S., Dănălache T.M., Antohe A.G., Tudor M., 2013 „Research Tools and Techniques for Sturgeons’ Spawning Migration Monitoring. Case study: Danube River, km 375 – 175”, Editura Universitas, Petroşani.
 3. EFI+ CONSORTIUM, 2009, Manual for the application of the new European Fish Index – EFI+. A fish-based method to assess the ecological status of European running waters in support of the Water Framework Directive.
 4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM), 2015, parteneriat pe proiectul „Evaluarea supraviețuirii și răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile amenințate critic, lansați în Dunărea Inferioară România (2013-2015)”, finanțat din Fondul European de Pescuit, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit, Proiect pilot, măsura 3.5.
 5. Larinier M., 2001 „Environmental issues, dams and fish migration”, FAO Fisheries Technical Paper, Rome, 419.
 6. Moser M. L., Myers M. S., Burke B. J., O’Neill S. M, 2003. Effects of surgically-implanted transmitters on survival and feeding behavior of adult English sole, Proceedings of the Tifth Conferince on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Italy, 2003.
 7. Robert J. L., 2005 - Tagging methods and associated data analysis, FAO Fisheries Technical Paper. No. 474, Rome.
 8. Simionescu V., 1983, Practical papers for ecology, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, 174-190.

Informațiile privind condițiile de participare, conținutul dosarului de concurs și locul de depunere al acestuia, se pot obține la telefon 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00-14:00. Inscrierile se pot face până la data de 22 noiembrie 2018.

REZULTATE CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC gr. III

 

# Candidat Analiză dosar Proba interviu Punctaj Obținut

Admis/

respins
1. Boboc Mădalina 898 98 996 Admis
2. Dănălache Tiberius 870 98 968 Admis
3. Raischi Natalia
418 96 514 Admis
4. Ciubotaru Nicu 355 95 450 Admis