Imprimare

Date despre proiect:


Denumirea completă a proiectului Acronimul proiectului Numărul proiectului Sursa finanţării Valoarea proiectului Durata proiectului Beneficiarul proiectului Rolul INCDPM in proiect
Evaluarea siguranței acumulărilor subterane și a cuvetei lacului din zona sondelor S123, S124 și S118, asupra câmpului de sonde închis, pentru stabilirea situației de risc în perimetrul minier Salina Ocna Mureș, județul Alba - -Coord.

Descrierea proiectului:

Evaluarea siguranței acumulărilor subterane și a cuvetei lacului din zona sondelor S123, S124 și S118, asupra câmpului de sonde închis, pentru stabilirea situației de risc în perimetrul minier Salina Ocna Mureș, județul Alba, ca urmare a evenimentului produs in data de 22 decembrie 2010 prin prin formarea unui con de surpare şi apariţia unui lac plin cu saramură.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

Etapele proiectului:

Etapa I – Evaluarea preliminară ce va conține:


Etapa II - Evaluarea finală ce va conține:

Rezultatele obţinute:

Pâna în prezent, pentru monitorizarea evoluției conului de surpare, s-au realizat investigații geoelectrice prin metoda rezistivităților electrice.

Lacul format in conul de surpare

Lacul format în conul de surpare

Măsuratori geoelectrice pe Str. M. Eminescu

Măsuratori geoelectrice pe Str. M. Eminescu

Conturul zonei cu rezistivitate mai mică de 2 ohm*m

Conturul zonei cu rezistivitate mai mică de 2 ohm*m

Punerea în practică a acestei metode s-a concretizat prin cele doua variante clasice: profilarea electrica clasica și  tomografie electrica - ERT și sondajul electric vertical (SEV). Dispozitivele utilizate a fost unul de măsura cuadripolar simetric C1P1P2C2, de tip Wenner-Schlumberger
Măsurătorile au fost executate cu un rezistivimetru “4point light -10W”, iar achiziția datelor s-a realizat cu programul GeoTest.
Aceste date au condus la realizarea de secțiuni orizontale cu distribuția rezistivității electrice la diverse cote: +255m, +253m, +250m, +2445m, +240m, +235m, +230m. Utilizând valorile de rezistivitate măsurate s-a elaborat un blocmodel  3D al distribuției rezistivității, pentru a pune în evidență zonele cu rezistivități mici și foarte mici.

În urma analizei datelor, s-a considerat că zonele cu rezistivități mai mici de 6 ohm*m prezintă un risc potențial de surpare. Pe baza valorilor de rezistivitate s-a adoptat o clasificare a gradului de periculozitate pe 3 nivele: excepțională (rezistivitate mai mica de 2 ohm*m), foarte mare (rezistivitate cuprinsă între 2 ohm*m și 4 ohm*m) și mare (rezistivitate cuprinsă între 4 ohm*m și 6 ohm*m). Folosind această clasificare, s-au întocmit pentru cele 7 nivele analizate, hărți cu zonarea perimetrului investigat  în funcție de gradul de periculozitate.  Investigațiile geoelectrice au pus în evidenta un minim rezistivimetric (rezistivități mai mici de 4 ohm*m), care la suprafața terenului coincide cu zona afectată de surparea din 22 decembrie 2010. Acest minim se extinde de la suprafață până la cota de +235m și cuprinde și zona parcului din stațiunea  balneară.
S-a menționat că riscurile de extindere de colaps cuprind tot perimetrul investigat, între cotele +255m  si  +235m.

 

 

Experţi cheie implicaţi în proiect:

  1. dr. ing. DEÁK György
  2. Alexandru PETRESCU
  3. Codrina Maria ILIE