Imprimare

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

În cadrul acestei şedinţe de progres, reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, au prezentat activităţile de cercetare referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului datorate lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175.

Vă invităm să urmăriţi prezentările specialiştilor institutului referitoare la aceste activităţi.

Prezentarea activităţilor de monitorizare a avifaunei
Prezentarea activităţilor de monitorizare a ihtiofaunei
Prezentarea activităţilor de monitorizare a calitaţii apei şi a sedimentelor
Prezentarea activităţilor de monitorizare a caracteristicilor hidrologice şi hidromorfologice
Soluţii de prevenire dezvoltate de către INCDPM pentru eliminarea riscurilor potenţiale de impact asupra mediului datorate peretelui de ghidare din punctul critic CP02 - Epuraşu