Imprimare

Monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175"

 Această pagină va fi actualizată pemanent

OBIECTIVE:

1) Analiză comparativa a rezultatelor obținute prin modelarea numerică a curgerii Dunării la diferite nivele (pentru etapa de preconstrucție și faza a III-a de execuție a pragului de fund de pe brațul Bala) și a rezultatelor obținute pe teren prin măsurători zilnice în diverse secțiuni de control.
2) Determinarea vitezei de deplasare a sturionilor peste pragul de fund de pe brațul Bala. noutati

SCOP: Pentru a preîntâmpina eventualele neînțelegeri ale fenomenelor hidrologice și de migrare a sturionilor s-a conceput și s-a implementat un nou sistem de monitorizare și alarmare.

sistem monitorizare
Figura 1 - Sistem de monitorizare pentru verificarea rezultatelor obtinute prin simulari numerice 3D

sistem monitorizare sturioni Bala 3 ro
Figura 2 - Sistem de monitorizare intensiva in zona de interes pentru determinarea vitezei de deplasare a sturionilor (propunere de brevet)
pf 011 pf 021
Imagine a zonei pragului de fund rezultată în urma masuratorilor batimetrice Imagine a zonei pragului de fund rezultată în urma masuratorilor batimetrice
pf 031
Imagine a zonei pragului de fund rezultată în urma masuratorilor batimetrice
img statie fixa s1 img statie fixa s2
Staţia fixă de monitorizare a sturionilor S1 montată în data de 13 iulie 2013 Staţia fixă de monitorizare a sturionilor S2 montată în data de 16 iulie 2013
img statie fixa s1 2 img statie fixa s2 2
Staţia fixă de monitorizare a sturionilor S1 repoziţionată datorită scăderii nivelului apei şi distrusă de către o barjă în data de 24 august 2013 Staţia fixă de monitorizare a sturionilor S2 repoziţionată datorită scăderii nivelului apei
img baliza S1 img baliza S2
Staţia plutitoare de monitorizare a sturionilor S1, montată în data de 21 iulie 2013. În cursul lunii august această staţie plutitoare de monitorizare a fost distrusă Staţia plutitoare de monitorizare a sturionilor S2, montată în data de 21 iulie 2013. În cursul lunii august această staţie plutitoare de monitorizare a fost deyafectată pentru a preveni pierderea ei
img montare statie 1  img montare statie 2
Montarea staţiei fixe de monitorizare a sturionilor S1 în data de 13 iulie 2013 Montarea staţiei fixe de monitorizare a sturionilor S1 în data de 13 iulie 2013
img instalare baliza s1 img instalare baliza s2
Legarea receptorului la staţia plutitoare de monitorizare a sturionilor S1 Legarea receptorului la staţia plutitoare de monitorizare a sturionilor S2
btn control ro

Astfel, se asigură, pe lângă monitorizarea parametrilor biotici si abiotici de mediu (conform contractului 53/ 2011) o investigare suplimentară în regim de situație de urgență a următorilor parametrii:

A) Parametrii monitorizați conform tabelului:

Măsurători continue Măsurători quasi-continue
-turbiditate
-salinitatea apei
-temperatura apei
-nivelul apei
-detectarea migrației sturionilor
-viteza de curgere a apei
-debit
-batimetrie
-luciul apei
-coordonatele x,y,z a aparaturilor

B) determinarea zonelor de recepție a emițătoarelor ultrasonice montate în abdomenul sturionilor (în curs de implementare)
C) determinarea vitezei de deplasare a sturionilor în zona pragului de fund de la Bala (se implementează după obținerea autorizației de pescuit științific) *
D) verificarea parametrilor hidrologici înainte și după realizarea pragului de fund – Faza III de la Bala (în prima parte a lunii septembrie)
E) verificarea prognozelor realizate prin simularea numerică prin analiza comparativă (rezultatul modelului numeric 3D – măsurători in situ (în cursul lunii septembrie)

Pașii de realizare pentru asigurarea succesului monitorizării intensive:

Poziţia centrului de comandă de pe braţul Bala Centrul de comandă

Membrii echipelor de monitorizare in-situ
Membrii echipei de control a activităților de pe teren Membrii echipei de control al măsurătorilor

Expert Dr. Ing UNGUREANU Gheorghe
Expert Adj. Ing. BÂDILIȚĂ Alin
Biol. FRIM Alina - resp. biodiversitate
Dr. Ing. Lucian LASLO
Ing. OLTEANU Marius
Geogr. MANOLIU Alexandru
Ing. CRISTEA Alexandru
Dr.Ing. ZAHARIA Ionuţ
Ing. IVANOV Alexandru
Geogr. IOSIF Andrei
Ing. SÎRBU Vlad
Tehn. top. Gabriel CORNĂȚEANU
Tehn. Traian PÂRVULESCU
Tehn. BĂNICĂ Gabriel
Tehn. CHINAN Adrian
Tehn. MARIN Nicolae
Tehn. POPA Marian
Tehn. VISALON Marius

Ing. DEÁK György Ph.D
RAISCHI Marius
Ing. SILION Mădălin
Matem. PETRESCU Alexandru
Geogr. URIŢESCU Bogdan
Ing. BĂLĂNESCU Cezar - Manager Proiect Informatic

flux informational

Rezultatele așteptate:

1. verificarea și recalibrarea Modelului 3D
2. asigurarea unui nivel de încredere ridicat al rezultatelor de prognoză viitoare a modelelor numerice 3D pentru întreaga geometrie a pragului de fund de la Bala
3. determinarea cu o certitudine asumată a vitezei de deplasare a sturionilor în condiții naturale pe Bala (în mode special în zona pragului de fund)
4. Evidențierea traseelor de migrare a sturionilor în zona investigată
5. Hărți cu distribuția vitezelor de curgere în zona investigată
6. Analiză decizională privind posibilitatea de migrare a sturionilor în funcție de geometria finală a pragului de fund de pe brațul Bala
7. Propuneri de soluții preventive, după caz, pentru a elimina/ reduce orice risc de impact asupra mediului acvatic sau terestru

Rezultate obținute:

 Mai jos este prezentată situația sintetică a măsurătorilor efectuate de către echipele detașate:

{jumi [images/monitorizare_intensiva/tabel_echipe.php]}


 
Mai jos este prezentată imaginea satelitară a zonei de monitorizare precum și secțiunile pe care se face monitorizarea intensivă. Puteţi face click pe numele secţiunilor monitorizate pentru a vizualiza istoricul măsurătorilor precum şi rezultatele modelelor 3D pentru aceste secţiuni.

Click pentru detalierea informațiilor Click pentru detalierea informațiilor Click pentru detalierea informațiilor Click pentru detalierea informațiilor Click pentru detalierea informațiilor Click pentru detalierea informațiilor Click pentru detalierea informațiilor

btn debite ro

Termen de finalizare: 30 noiembrie 2013 – în funcție de condițiile din teren si de situația lucrărilor hidrotehnice acest termen poate fi prelungit cu maxim 3 luni.

 

Responsabili pentru conţinutul paginii web Ing. DEÁK György Ph.D
Biol. FRIM Alina - resp. biodiversitate
Matem. PETRESCU Alexandru
CS III RAISCHI Marius
Geogr. MANOLIU Alexandru
   
Responsabil pentru funcţionarea paginii web Ing. BĂLĂNESCU Cezar - Manager Proiect Informatic