• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


banner

În data de 01 iulie 2013 a început monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175", etapă ce s-a încheiat in data de 01 septembrie 2013

buton

Evenimente

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a organizat întâlnirea tehnică și evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE în perioada 19-20 noiembrie la Hotel International, în București.

Citește mai departe...

Conferința Internațională
AQUALIRES 2014
“New tools for sustainable management of aquatic living resources”,
17-18 ianuarie 2014
http://aqualires.incdpm.ro

Citește mai departe...

În perioada 21-23 martie a avut loc  la Sovata (județul Mureș) al doilea workshop din cadrul  proiectului CarpathCC.

Citește mai departe...

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia.

Citește mai departe...

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

Citește mai departe...
Anunţuri

ANUNŢ

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti organizează concurs în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea a 3 posturi de Cercetător Ştiinţific grad I în domeniul Ingineria Mediului.

Informaţiile privind condiţiile de participare, conţinutul dosarului de concurs şi locul de depunere al acestuia, se pot obţine la telefon 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul orar 1300-1500. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai 2017. Vor fi contactaţi doar candidaţii care îndeplinesc toate condiţiile.

27.04.2017

Arii de competenţă

 • Elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluarii componentelor de mediu
 • Metode, tehnologii si tehnici de remediere, reabilitare si reconstructie ecologica
 • Realizarea de modele experimentale, standuri si statii-pilot, precum si tehnologii si instalatii pentru cercetari aplicative viitoare in diverse domenii de activitate legate de protectia mediului
 • Fundamentarea stiintifica necesara elaborarii de strategii, studii de diagnoza si prognoza, planuri de management in domeniul mediului
 • Cercetare fundamentala pentru solutionarea problemelor complexe din domeniul mediului si al gospodaririi apelor
 • Cercetare aplicativa privind retehnologizarea, elaborarea de studii si cercetari fundamentale si aplicative in vederea retehnologizarii si modernizarii entitatilor economice pentru asigurarea calitatii factorilor de mediu
 • Contributii la elaborarea programelor si strategiilor de gospodarire a apelor
 • Elaborarea, imbunatatirea si adoptarea de tehnici, metode si standarde pentru determinarea poluantilor si noxelor care afecteaza calitatea componentelor mediului
 • Realizarea de metodologii, echipamente, instalatii, instrumente si aparatura pentru investigarea componentelor de mediu
 • Elaborarea de standarde si norme
 • Studii-suport pentru implementarea in Romania a directivelor-cadru ale Comunitatii Europene in domeniul protectiei mediului
 • Activitati de productie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu, prin unicate si serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetarilor experimentale elaborate), precum si expozitii de profil
 • Testare de produse, tehnologii, echipamente si instalatii in vederea omologarii
 • Proiectare tehnologica in domeniul calitatii apelor, aerului, al statiilor de tratare a apei, de alimentare, al statiilor de epurare a apelor uzate, al statiilor de tratare a deseurilor, al amenajarilor hidrotehnice, precum si proiectare tehnologica in domeniul hidroedilitar si al facilitatilor pentru deseuri
 • Evaluarea impactului activitatilor antropice asupra calitatii factorilor de mediu
 • Studii de impact, bilanturi de mediu si evaluari de risc, documentatii necesare obtinerii actelor de reglementare
 • Studii pentru evaluarea riscului de mediu, predictia, prevenirea si reducerea efectelor acestuia
 • Elaborarea de documente necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Fundamentarea stiintifica a proiectelor de acte legislative si a normativelor care reglementeaza protectia mediului
 • Cercetari si studii specifice pentru implementarea conventiilor internationale, pe probleme de mediu, la care Romania este parte
 • Organizarea de cursuri intensive de specializare si cursuri de instruire in domeniul de activitate al institutului national pentru personalul propriu (personal sau detasat), precum si pentru orice alti participanti din tara si din strainatate

Echipa

Dr. Ing.  Dănuţ COCIORVA - Sef Departament - Cercetător științific II
Ecol. Mariana MINCU - Cercetător științific III
Ing. Iustina POPESCU - Cercetător științific
Geogr. Gabriela DOROBANŢU - Asistent cercetător științific
Ing. Mihaela MÎŢIU - Asistent cercetător științific

Activităţi

 • Dezvoltarea de cercetare fundamentala si aplicativa pentru stabilirea impactului activitatilor economice asupra mediului si pentru stabilirea solutiilor de diminuare sau eliminare a impactului asupra mediului, avand in vedere cele mai bune tehnici disponibile (BAT-uri);
 • Cercetari in vederea elaborarii de tehnologii proprii pentru reducerea sau eliminarea impactului unor anumite activitati economice asupra sanatatii oamenilor si mediului.  Experimentari de laborator, pe statii pilot si „in situ”;
 • Consultanta si expertiza in elaborarea proiectelor: lucrari hidrotehnice, alimentari cu apa si canalizari, inclusiv statii de tratare si epurare a apelor de alimentare (pentru localitati si industrii), depozite de deseuri, instalatii de epurare a gazelor, tehnologii de valorificare a deseurilor;
 • Asistenta tehnica pentru lucrari de proiectare, executie, exploatare, in domeniul protectiei mediului (sisteme hidrotehnice, de alimentare cu apa si canalizari, sisteme de management al deseurilor orasenesti si industriale, folosirea resurselor naturale, decontaminarea solurilor, etc).
 • Instruirea personalului administrativ, de proiectare exploatare a unor sisteme de gospodarire a apelor, deseurilor, a instalatiilor industriale, etc., in probleme de protectia mediului, in probleme ingineresti, de legislatie si de economie a mediului.

Proiecte:

1. Titlu proiect: “Cercetarea şi dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de eşapament din spaţii deschise sau închise ale aglomeraţiilor urbane”

Rezultate:

In cadrul proiectului s-a realizat o instalaţie de reţinere a poluanţilor specifici traficului auto în zona pasajelor subterane prin reţinerea acestora în elemente adsorbante cu cărbune activ şi hopcalită.

2. Titlu proiect: Contract  nr. 51-020/2007 CEEX-Parteneriate “Tehnologiile de epurare a apelor uzate rezultate de la producerea drojdiei de panificaţie”

Rezultate:

S-au adoptat soluţii de epurarea mixtă constând în descompunerea anae­robă a substanţelor organice în prima etapă, urmată de o descompu­nere aerobă în bazine deschise, apoi în biofiltre.