Imprimare

#

Candidat

Proba interviu

Proba scrisă

Notă finală

Admis/ respins

1

Cornățeanu Gabriel

9,92

9,75

9,83

ADMIS

Sunt admisi candidaţii care au obţinut cel puţin media 8.