Imprimare

          Ca urmare a verificării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concurs, în urma căreia s-a stabilit îndeplinirea condițiilor de participare conform prevederillor legale, următoarea persoană a fost declarată ADMISĂ, urmând a susține următoarea probă de concurs:

#

Nume/ prenume

Admis/ respins

1.

Cornățeanu Gabriel

Admis