Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS – definitivare
Ştiinţă, Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului


    Tematică:

  1. Evaluarea calităţii apei lacurilor antropice din punct de vedere al impactului asupra mediului;
  2. Echipamente pentru epurarea efluenţilor metalurgici;
  3. Surse Energetice de reciclare şi regenerabile;
  4. Realizarea reprezentărilor 2D şi 3D pentru date geospaţiale achiziţionate prin măsurători de teren.

    Referinţe bibliografice: