Imprimare

ANUNȚ

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu denumirea TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN CULTURILE LEGUMICOLE (LEGCLIM), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 1 post

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: noiembrie 2018-octombrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 15.10.2018, ora 10:00

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

Înscrierea la concurs se face până la data de 13.10.2018.

I. Conținutul dosarului de candidatură:

II. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului

III. Vechime în activitatea de cercetare: 0-3 ani

IV. Probe de selecție: analiza dosarului candidatului (proba 1) urmată de interviu (proba 2) și proba practică (proba 3). Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1, 2. și 3.

V. Tematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv dezvoltarea unor tehnologii inovative şi echipamente care să permită reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice asupra unor culturi horti-legumicole de interes.

VI. Bibliografie:

  1. Berca, M. 2000 - Ecologie generală şi protecţia mediului. Editura Ceres, Bucureşti
  2. Marin D.I., Băbeanu, N. 2005 – Ecologie. Editura Ceres, Bucureşti
  3. Vădineanu A., 1998 - Dezvoltarea Durabilă, Vol. I-II, Ed. Universităţii Bucureşti
  4. Politica de mediu - https://www.mae.ro/node/1625.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.

 

Rezultate:

 #   Nume/ prenume   

Nota Proba 1

Analiza dosarului

 
 

Nota Proba 2

Interviu

 

Nota Proba 3

Proba Practică

  
  Nota finală  

Admis/

respins

 
1 Coman Valentina 9,32 9,90 9,56 9,59 Admis