Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Specialist Achiziții

 

Tematică:

  1. Principiile achizitiilor publice;
  2. Etapele procesului de achizitie publica, Strategia Anuala de achizitie publica, Programul anual al achiziţiilor publice;
  3. Estimarea valorii achizitiei si alegerea modalitatii de atribuire;
  4. Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire;
  5. Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica;
  6. Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare; (Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi Planul naţional de cercetare-dezvoltare);
  7. Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare.

 

Referinţe bibliografice: