Imprimare

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Director Economic

 

Tematică:

 1. Metode de evaluare a stocurilor;
 2. Inventarierea patrimoniului;
 3. Cheltuieli cu deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit;
 4. Obligații fiscale față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;
 5. Evaluarea bunurilor la data intrării în patrimoniu;
 6. Principiile de bază din contabilitate;
 7. Casarea mijloacelor fixe;
 8. Metoda amortizării accelerate;
 9. Calculul și efectuarea concediului de odihnă;
 10. Impozitele directe;
 11. Registrele de contabilitate;
 12. Avansul de trezorerie pentru delegații;
 13. Infracțiuni privind evaziunea fiscală;
 14. Situații financiare anuale;
 15. Refuzul de viză;
 16. Ordinea stingerii datoriilor bugetare;
 17. Repartizarea profitului;
 18. Garanția materială suplimentară;
 19. Taxarea inversă;
 20. Atribuirea directă a contractelor de achiziție publică;
 21. Decontarea cheltuielilor de transport a salariaților la și de la locul de muncă;
 22. Cheltuieli de delegare;
 23. Impozitul pe clădiri;
 24. Impozitul pe teren;
 25. Contabilitatea de gestiune.

 

Referinţe bibliografice:

 

Notă: pentru legislația menționată mai sus se vor avea în vedere toate actualizările determinate de modificări, completări și republicări până la data susținerii concursului.