Imprimare

Tematică:

  1. 1. Clasificarea tipurilor de cherestea si materiale stratificate utilizate în atelierul de tâmplărie;
  2. 2. Operații de prelucrare mecanizată a lemnului;
  3. 3. Prelucrarea scobiturilor prin mijloace mecanizate, pentru realizarea îmbinărilor în lemn;
  4. 4. Descrierea tehnologiei de execuție a îmbinărilor în lemn;
  5. 5.Norme de tehnica securităţii în muncă pentru atelierul de tâmplărie.

 

Referinţe bibliografice: