Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

CS – Hazarde Naturale şi Tehnologice

Tematică:

 1. Monitorizarea hidromorfologiei prin masuratori Single-Beam si Multi-Beam in zonele afectate de lucrari hidrotehnice
 2. Medode si tehnici de monitorizare in-situ a calității apei
 3. Evaluarea impactului lucrarilor hidrotehnice asupra speciilor migratoare de pesti

Referinţe bibliografice:

 1. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km375 - km175, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013;
 2. Ridicarea Batimetrică - Curs FIFIM, Manea R.,Bucureşti, România, USAMVB, 2003;
 3. RiverSurveyor S5/M9 System, Manual Firmware Version 1.0, 2010, San Diego, USA;
 4. Metode de cercetare şi evaluare a stării mediului, Ioan Cristian Ioja, editura Etnologică, 2013
 5. Monitoringul Integrat al mediului, Radu Mihăiescu, Cluj Napoca, 2014;
 6. Ghid de monitorizare ”Danube Water integrated management”, Administratia Națională Apele Române, iulie 2015;
 7. Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei;
 8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei, Bruxelles, 2012;
 9. Calitatea apelor din Romania, conform Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania;
 10. John Payne, et.al.,(2015). Migration and Habitat use of Green Sturgeon (Acipenser medirostris) near the Umpqua River Estuary. Oregon Wave Energy Trust PO Box 8626 Portland, OR 97207-8626;
 11. Wydoski, R., and Emery, L. 1983. Tagging and Marking. In: L.A. Nielsen and D.L. Johnson (eds), Fisheries Techniques, American Fisheries Society, pp 215-237;
 12. Winter, J.D. 1996. Advances in Underwater biotelemetry. pp. 555-590 in B. R. Murphy and D.W. Willis, editors. Fisheries Techniques, 2nd edition. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland;
 13. Holcík J., 1999, The impact of stream regulations upon the fish fauna and measures to prevent it. p. 13, Abstract in: M.T. Stomboudi, M. Kottelat & R. Barbieri (Editors). Workshop on Mediterranean Stream Fish Ecology and Conservation, Rhodes, Hellas, 1-3 November;
 14.  Larinier M., 2001, Environmental issues, dams and fish migration, FAO Fisheries Technical Paper, Rome, 419: 45-91;
 15. Marmula G. and Larinier M., 2001, Dams, fish and fisheries Opportunities, challenges and conflict resolution, Inland Water Resources and Aquaculture Service Fishery Resources Division, FAO Fisheries Department, Rome, Italy.