Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ACS – Hazarde Naturale și Tehnologice

Tematică:

  1. Prevenirea și combaterea poluării apei prin metode specifice de purificare.
  2. Necesitatea folosirii apei uzate epurate în irigații, pentru a combate secetele majore și pentru a  diminua riscul de poluare în aval, datorat gradului mare de metale grele rămas în apa epurată.
  3. Poluarea cauzată de evacuările de apă uzată și principalele valori-limită admisibile ale poluanților evacuați în receptorii naturali, din stațiile de epurare.

Referinţe bibliografice:

  1. Stoianovici,S.,Robescu,D., “Procedee şi echipamente mecanice pentru tratarea şi epurarea apei”,Ed.Tehnică,Bucureşti,1983
  2. Uttomark, P., Wall, P., Lake classification for water quality management, University of Wisconsin Water Research Center, 1975.
  3. Molden D., 2007, ,,Water for food, Water for life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture”, Eartscan/IWMI.
  4. Al-Salem Saqer S. 1996. Environmental considerations for wastewater reuse in agriculture. Water Science and Technology
  5. Hotarare de guvern 2013 – Regulamentul privind cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane şi rurale