Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ACS – Biodiversitate și Dinamica Ecosistemelor

Tematică:

 1. Strategii şi metode de conservare a biodiversităţii
 2. Metode și tehnici de monitorizare a ihtiofaunei utilizate la nivel mondial.
 3. Conceptul de toxicogenomică şi aplicabilitatea în cazul speciilor de sturioni

Referinţe bibliografice:

 1. Strategia Națională şi Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020
 2. Cogălniceanu, D., 1999, Managementul capitalului natural, Ed. Univ. Bucureşti
 3. Cogălniceanu, D. 2007. Biodiversity . 2nd Edition. Verlag Kessel. p. 1-126. ISBN 3-935638-37-X.
 4. A Vădineanu, Dezvoltarea durabilă: teorie şi practică, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998
 5. A Vădineanu, Managementul Dezvoltării–o abordare ecosistemică, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2004
 6. Jakobsson J., 1970 - On fish tags and tagging, Oceanography & Marine Biology, 8:457-99.
 7. Robert J. L., 2005 - Tagging methods and associated data analysis, FAO Fisheries Technical Paper, No. 474, Rome
 8. Gerald T. Ankley, et al., Toxicogenomics in Regulatory Ecotoxicology, HHS Public Access, Author manusript peer-reviewed and accepted for publication, 2006