Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

CS – Gestiunea Deșeurilor

Tematică:

 1. Tehnici de valorificare a metalelor grele din deşeuri industriale periculoase;
 2. Reabilitarea ecologică a depozitelor de deşeuri industriale nepericuloase;
 3. Gestiunea deşeurilor menajere în zone izolate.

Referinţe bibliografice:

 1. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
 2. Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor;
 3. Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor;
 4. Raport privind Starea Mediului România, 2012- Managementul Deşeurilor;
 5. HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare;
 6. HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
 7. OM 775/2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
 8. OM 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
 9. Studiu privind tehnologii de neutralizare a deşeurilor periculoase prin valorificarea lor în materiale vitroase şi vitroceramice.