Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

CS – Inginerie pentru Protecția Mediului și Evaluarea Impactului

Tematică

 1. Impactul asupra mediului produs de expansiunea urbană 
 2. Asocieri de funcții conflictuale în cadrul spațiului urban
 3. Reglementări privind substanțe și deșeuri periculoase

Referințe bibliografice:

 1. AEM (2006), Urban Sprawl in Europe – the ignored challege, Raportul nr 10/2006 al AEM, Agentia Europeana de Mediu, Copenhaga
 2. Munier, N., (2007), Handbook on urban sustainability, Editura Springer, New York
 3. Bănuță (Ioja), A., (2009), Calitatea mediului în spaţiile rezidenţiale din Municipiul Bucureşti, Editura Universitară, Bucureşti
 4. Iojă, I., C., (2013), Metode de cercetare și evaluare a stării mediului, Editura Etnologică, București
 5. Gilpin A., (1995), Environmental impact assessment (EIA): Cutting Edge for the Twenty-first Century,  Editura Cambridge University, Cambridge
 6. Ianoş, I., (2004), Dinamica urbană, Editura Tehnică, Bucureşti
 7. Regulamentul REACH (EC) 1907/2006
 8. Regulamentul produselor biocide  (EU) 528/2012
 9. Directiva 87/217/EEC