Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

CS – Evaluarea Calității Mediului 1

Tematică:

1. Epurarea biologică a apelor uzate;

2. Eutrofizarea lacurilor naturale;

3. Metoda analitică de determinare a unuia dintre următorii indicatori de calitate:

Referinţe bibliografice:

 

  1. G. Zarnea, Tratat de microbiologie generală, vol. V, Editura Academiei Romane 1994.
  2. Dan Robescu, Tehnici de epurare a apelor uzate, Editura Tehnică, Bucureşti, 2011.
  3. Consiliul naţional al apelor, ICPGA, Îndrumar metodologice de efectuare a unor determinări unitare a calităţii apei din lacuri, în vederea stabilirii gradului şi ritmului de eutrofizare, a măsurilor de prevenire şi combatere, 1984.
  4. Cartea operatorului din staţii de tratare şi epurare a apelor, Editura Tehnică Bucureşti, 1989.
  5. I. Mălăcea, Biologia apelor impurificate, Editura Academiei 1969.
  6. Ordin nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apă.
  7. D. Ionică, C. Sandu, A. Simon-Gruiţa, D. Nicolescu Dorina, Destrucţia materiei organice în unele ecosisteme acvatice din Delta Dunării, 1994-1995.
  8. Metode standardizate de analiză a indicatorilor de calitate a apelor, Colecţia ASRO.