Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ACS – Impactul Mediului Construit și Nanomateriale

Tematică:

1. Aplicații ale nanomaterialelor în protecția mediului;

2. Energii regenerabile – Energia solară – Celule fotovoltaice;

3. Epurarea biologică cu nămol activ a apelor încărcate organic.

Referinţe bibliografice:

 

 1. Electrospun Nanofibers for Air Filtration Applications. Subramanian Sundarrajana, Kwong Luck Tana, Soon Huat Lima, Seeram Ramakrishna. 159 – 163, Singapore : Procedia Engineering, 2014, Vol. 75.
 2. NANOCHANNELS Parties. NANOChannels Teachers Kit. s.l. : EC contract NMP4-CA-2010- 266946, 2011.
 3. Mya Mya Khin, A. Sreekumaran Nair, V. Jagadeesh Babu, Rajendiran Murugana. A review on nanomaterials for environmental remediation. Energy & Environmental Science. 2012, Vol. 5.
 4. Applications of nano-catalyst in new era. Shalini Chaturvedia, Pragnesh N. Davea, N.K. Shahb. 3, Saudi Arabia : Journal of Saudi Chemical Society, 2012, Vol. 16.
 5. Luisa Filipponi, Duncan Shuterland. Applications of Nanotechnology. Chapter 2- Environment. Denmark : Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNANO), 2010.
 6. Victor Drăgan, Victor Burchiu, Natalia Burchiu, Liviu Gheorghiu. Energii regenerabile și utilizarea acestora. Vol.1, București, 2009.
 7. Photovoltaic Module Performance and Durability Following Long-Term Field Exposure.
 8. Effect of Encapsulation Modulus on the Response of PV Modules to Mechanical Stress. Rafal Mickiewicz, Biao Li, Dan Doble, Theresa Christian, John Lloyd, Adam Stokes, Carola Voelker, Matthias Winter, Barry Ketola, Ann Norris, Nick Shephard.
 9. INCDPM.Centrul de excelență privind producerea energiei verzi/regenerabile cu instalații integrate. București, 2016
 10. Poteraș George. Modul de formare profesională: ENERGII REGENERABILE, STRATEGII ŞI TENDINŢE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA. Regiunea CENTRU, VEST, SUD-VEST, București, 2012.
 11. Vaicum L., Epurarea apelor uzate cu nămol activ. Bazele biochimice, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1981.
 12. Contribuții la studiul degradării biologice a substanțelor organice poluante, Mihaela Ilie, București, 2009.
 13. STAS 6560_62, Ape reziduale. Determinarea consumului biochimic de oxigen.
 14. Crișan R., Nașcu I., ș.a., Modelarea proceselor de epurare biologică, Ecoterra, no.26, 2011.
 15. Predescu C., Matei E. ș.a., Echipamente pentru epurarea efluenților metalurgici, Ed. Printech, București, 2010.