Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ACS – Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă

Tematică:

  1. Variabilitatea și schimbarea climei în România. Observații și proiecții viitoare;
  2. Dezvoltare durabilă. Conceptul de dezvoltare durabilă a mediului. Problemele majore ale dezvoltării durabile;
  3. Poluarea ecosistemelor acvatice. Eutrofizarea ca formă de deteriorare a ecosistemelor acvatice.

Referinţe bibliografice:

 

  1. Sabina Ștefan - Fizica atmosferei-vremea și clima, Editura Universității din  Bucureşti, 2004;
  2. Mihai Dima, Sabina Ștefan - Fizica schimbărilor climatice, Editura Ars Docendi, 2008;
  3. Letiția Oprean, Apa – Resursă fundamentală a dezvoltării durabile, Metode și tehnici neconvenționale de epurare și tratare a apei, vol I, Editura Academiei Române București, 2012;
  4. Vădineanu A., Negrei C., Lisievici P., 199 - Dezvoltare Durabilă vol II, Teorie şi practică, Mecanisme şi instrumente, Editura Universităţii Bucureşti
  5. Popa R., 1998 - Modelarea calităţii apei din râuri, Editura HGA, Bucureşti.