Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ACS – Managementul Resurselor Naturale și Energii Verzi

Tematică:

 1. Măsuri pentru prevenirea și reducerea impactului poluărilor accidentale a apelor de suprafață;
 2. Utilizarea durabilă a resurselor de apă în mediul urban;
 3. Impactul centralelor eoliene asupra mediului;

Referinţe bibliografice:

 

 1. Administratia Naţională “Apele Române”, Cele mai importante probleme de gospodărirea apelor, Bucureşti, 2007
 2. Administraţia Naţională „Apele Române”, Instrucţiuni metodologice pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă - râuri şi lacuri, Bucuresti, 2007
 3. Platagea Gheorghe, Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, 1/1958
 4. Administraţia Naţională „Apele Române”, Instrucţiuni metodologice privind stabilirea evoluţiei cerinţelor de apă (aglomerări, industrie, agricultură, zootehnie, piscicultură, irigaţii), Bucuresti, 2007
 5. URBACT, Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană, 2007 – 2013
 6. Water Core, “Ghid de bune practici”, UE-INTERREG IVC
 7. WMO (World Meteorological Organization). 1997. Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World. WMO, Geneva and Stockholm Environment Institute, Stockholm.
 8. Adminsitraţia Naţională “Apele Române”, “Situaţia în România a apelor uzate urbane şi a nămolului provenit din staţiile de epurare”, 2012.
 9. Agenţia Europeană de Mediu, http://www.eea.europa.eu
 10. Asociaţia Română a Apei, “Raport privind sistemul naţional de benchmarking în sectorul serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare”, decembrie 2012.
 11. Administraţia Naţională “Apele Române”, “Situaţia în România a apelor uzate urbane şi a nămolului provenit din staţiile de epurare”, 2012
 12. Asociaţia pentru energie eoliană, Raport anual 2012, 2013, ISSN: 2032-9024
 13. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, Ghid de bune practice de protecţia mediului pentru întreprinderi, Bucureşti, 2012
 14. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, Manual privind monitorizarea atmosferei, Bucureşti