Imprimare

Lista candidaților admiși în urma verificării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concurs

 

Ca urmare a verificării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concurs, în urma căreia s-a stabilit îndeplinirea condițiilor de participare conform prevederillor legale, următoarele persoane au fost declarate ADMISE, urmând a susține următoarea probă de concurs:

 

Pentru postul de Cercetător Ştiinţific:

#  Nume/ prenume  Admis/ respins 
 1.  Boboc Mădălina Georgiana  Admis
 2.  Burlacu Iasmina Florina  Admis
 3.  Dăescu Andreea Ioana  Admis
 4.  Lupei Theodor  Admis

 

Pentru postul de Asistent de Cercetare Ştiinţifică:

#  Nume/ prenume  Admis/ respins 
 1. Cristea Viorela  Admis
 2. Fronescu Simona Diana  Admis
 3. Ghelbere Laura Georgiana  Admis
 4. Uzum Elena  Admis