Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS Ingineria și Protecția Mediului

Tematică:

  1. Surse regenerabile de energie - componentă importantă a dezvoltării durabile.
  2. Sisteme de monitorizare a ihtiofaunei.
  3. Hazardele naturale și antropice și efectul lor asupra mediului.

Referinţe bibliografice: