Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS Geografie

Tematică:

  1. Hazardele naturale și antropice și efectul lor asupra mediului.
  2. Principiile turismului durabil. Impactul amenajarilor turistice asupra mediului
  3. Resursele turistice ale cadrului natural, resusursele turistice antropice

Referinţe bibliografice: