Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS Economia Mediului

Tematică:

  1. Abordarea economică a protecției mediului      
  2. Relaţia dintre mediu și economie
  3. Elaborarea și implementarea politicilor de mediu
  4. Dezvoltarea durabilă: concept, caracteristici şi rolul acesteia în cadrul economiei mondiale.

Referinţe bibliografice: