Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Ingineria și Protectia Mediului

Tematică:

  1. Metode utilizate în epurarea unor poluanţi periculoşi din apele uzate.
  2. Sursele de energie regenerabilă ca și alternativă la utilizarea surselor de energie convențională.
  3. Aplicarea metodelor moderne în amenajarea complexă a unui bazin hidrografic în vederea diminuării impactului asupra mediului;
  4. Cunoașterea unui soft de modelare hidraulică/hidrologică – inundabilitate, modelare hidrodinamică/hidromorfologică (de preferință unul dintre următoarele: HEC RAS, Global Mapper, MIKE 11 și MIKE 21 by DHI);
  5. Dispersia și biocumularea pesticidelor în mediul acvatic.

Referinţe bibliografice: