Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Economia Mediului

Tematică:

  1. Măsuri de dezvoltare durabilă a turismului în zonele umede transfrontaliere
  2. Forme de turism, principiile turismului durabil
  3. Evaluarea serviciilor culturale furnizate de ecosisteme, în zonele umede din România

Referinţe bibliografice: