Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS III Modelare Matematică

Tematică:

  1. Principii pentru realizarea hărților de hazard, risc la inundabilitate;
  2. Elemente esențiale în validarea/calibrarea unui model hidrodinamic;
  3. Griduri adaptate la situații specifice (construcții hidrotehnice în albia râului) – griduri rectangulare, flexibile;
  4. Modalități de postprocesare a datelor rezultate în urma simulărilor numerice;
  5. Cunoașterea unui soft de modelare hidraulică/hidrologică – inundabilitate, modelare hidrodinamică/hidromorfologică (de preferință unul dintre următoarele: Suita DHI Mike, HEC-RAS, HEC-HMS, Delft3D).

Referinţe bibliografice: