Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Zootehnie

Tematică:

  1. Metode și tehnici de monitorizare a ihtiofaunei, utilizate la nivel mondial.
  2. Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra speciilor de pești la nivel mondial si măsuri pentru menținerea conectivității longitudinale și diminuarea fragmentării habitatelor.
  3. Situația actuală a speciilor de clupeide prezente pe tronsonul inferior al Fluviului Dunărea.

Referinţe bibliografice: