Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Inginerie Energetică

Tematică:

  1. Energiile regenerabile, politica naţională în domeniul energiilor regenerabile ;
  2. Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020;
  3. Monitorizarea emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă provenite de la Instalaţiile Mari de Ardere (IMA).

Referinţe bibliografice: