Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Ingineria Mediului

Tematică:

  1. Metodologii în epurarea eficientă a efluenților metalurgici.
  2. Determinarea indicilor de calitate a apei.
  3. Analiza tendințelor de utilizare a energiilor regenerabile ca alternative la utilizarea surselor de energie convenționale.

Referinţe bibliografice: