Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Geografie

Tematică:

  1. Hidrologie Continentală – Dinamica  albiilor râurilor
  2. Riscuri hidrologice – Hidrologie frecvențială
  3. Notiuni privind evaluarea si cartarea servicilor de ecosisteme.

Referinţe bibliografice: