Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS Ingineria Mediului

Tematică:

  1. Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private ;
  2. Valorificarea energetica a biogazului rezultat din tratarea deseurilor;
  3. Surse regenerabile de energie - componentă importantă a dezvoltării durabile.

Referinţe bibliografice: