Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS Inginerie Hidraulică

Tematică:

  1. Curgerea peste deversoare. Salt hidraulic. Disiparea energiei.
  2. Hidraulica subterană
  3. Calculul mişcării uniforme cu suprafata liberă
  4. Pierderi de sarcină
  5. Lucrări de regularizare a râurilor
  6. Baraje de beton şi din materiale locale
  7. Stăvilare

Referinţe bibliografice: