Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS Geografie

Tematică:

  1. Metode de cercetare a calității mediului. Elemente de statistică aplicată în cercetarea mediului, Analiza multicriterială a mediului, Tehnici GIS și de Teledetecție
  2. Indici si indicatori de stare a mediului utilizați la nivelul României și Uniunii Europene
  3. Conservarea mediului și peisajului. Principiii și metode de conservare, Managementul ariilor protejate, Repere legislative cu privire la ariile protejate.

Referinţe bibliografice: