Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS III Ingineria Mediului – post vacant

Tematică:

 1. Metode de analiză a următorilor indicatori de calitate:
     - metale grele;
     - carbon organic total;
     - detergenți.
 2. Metode de epurare avansată a apelor uzate.
 3. Sisteme de epurare biologică aerobă, asemănări și deosebiri.
 4. Metode electrochimice cu aplicabilitate în domeniul protecției mediului.
 5. Cuantificarea incertitudinii în măsurarea analitică.

Referinţe bibliografice: