Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS III Zootehnologie – post vacant

Tematică:

  1. Situația actuală a speciilor de sturioni migratori pe Dunărea Inferioară și măsuri de conservare aplicate la nivel național.
  2. Stadiul cunoașterii la nivel mondial privind capacitatea de înot și comportamentul sturionilor atunci când întâlnesc diferite obstacole pe traseul de migrație.
  3. Influența factorilor climatici, hidrologici și chimici asupra migrației sturionilor pentru reproducere și asupra dezvoltării puietului în primele stadii de viață.
  4. Marcarea sturionilor în funcție de specie, talie, scopul cercetării și condițiile hidrologice ale mediului acvatic. Influența postoperatorie a mărcilor asupra comportamentului sturionilor și a apetitului de hrănire.

Referinţe bibliografice: