Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS III Inginerie Chimică – post vacant

Tematică:

  1. Metode de sinteză, caracterizare și aplicații ale nanomaterialelor. Aspecte generale
  2. Tehnici de caracterizare structurală a materialelor avansate și nanomaterialelor.
  3. Evaluarea proprietăților mecanice ale materialelor.

Referinţe bibliografice: