Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Ingineria Mediului – post vacant

Tematică:

  1. Studiu privind costurile si beneficiile obținute prin înlocuirea tehnologiilor convenționale de producere  a energie cu cele  inovative;
  2. Elaborarea unor scenarii la nivel național de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  prin  utilizarea resurselor regenerabile de energie;
  3. Studiu privind evaluarea calităţii apei în zonele habitatelor de reproducere a sturionilor în Dunărea Inferioară;

Referinţe bibliografice: