Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS III Fizică – post vacant

Tematică:

  1. Potențialul energiilor regenerabile în zona Deltei Dunării – sursă de îmbunătățire a calității vieții în regiune
  2. Microscopia de forță atomică (AFM) – metodă de investigare a proprietăților fizice a materialelor nanostructurate
  3. Utilizarea combustibililor alternativi – modalitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

Referinţe bibliografice: