Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
ACS – definitivare

Tematică:

  1. Abordarea economică a proteciei mediului;
  2. Relaţia mediu-economie; Politici de mediu;
  3. Dezvoltarea durabilă: concept, caracteristici şi rolul acesteia în cadrul economiei mondiale.

Referinţe bibliografice: