Print

ANUNȚ

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu denumirea TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU IRIGAREA CULTURILOR ÎN CONDIŢII DE CLIMAT ARID, SEMIARID ȘI SUBUMED-USCAT (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 1 post

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: ianuarie 2019 - octombrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 27.11.2018, ora 09:00

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

Înscrierea la concurs se face până la data de 22.11.2018.

I. Conținutul dosarului de candidatură:

IICondiții specifice necesare pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică (ACS)

III. Probe de selecție: probă scrisă (proba 1) urmată de interviu (proba 2) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1 și  2.

IV. Tematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv dezvoltarea de soluții tehnologice inovative de epurare a apelor uzate în scopul valorificării acestora:

 1. Apele uzate și influența lor asupra mediului.
 2. Metode analitice de determinare a poluanților din apele uzate.
 3. Tehnici de epurare a apelor uzate.
 4. Legislație specifică privind evacuarea apelor uzate în mediu.

V. Bibliografie:

 1. Ognean T., Vaicum L. M., (1987), Modelarea proceselor de epurare biologică, Editura Academiei Române, Bucureşti.
 2. Negulescu Mircea, (1987), Epurarea apelor uzate industriale, 1-2, Editura Tehnică, Bucureşti.
 3. Varduca A., (1999), Monitoringul integrat al calităţii apelor, Editura H.G.A., Bucureşti.
 4. Robescu Dan., Lanyi S., Robescu Diana, Constantinescu I., (2000), Tehnologii, instalaţii şi echipamente pentru epurarea apei, Editura Tehnică, Bucureşti.
 5. Tchobanoglous G., Burton F. L., Stensel H. D., (2003), Wastewater Engineering. Treatment and Reuse, 4th edition., Graw Hill, New York.
 6. Robescu Diana, Stroe F., Presura A., Robescu Dan, (2011), Tehnici de epurare a apelor uzate, Editura Tehnică, Bucureşti.
 7. Legea protecţiei mediului 137/1995, Monitorul Oficial al României, 304, Bucureşti.
 8. Legea apelor 107/1996, Monitorul Oficial al României, 244, Bucureşti (cu modificările și completările ulterioare).
 9. G. nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Monitorul Oficial al României, 398, Bucureşti.
 10. G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, Monitorul Oficial al României, 428, Bucureşti.
 11. G. nr. 1038/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 351/2005, Monitorul Oficial al României, 746, Bucureşti.
 12. Metode standardizate de analiză a indicatorilor de calitate a apelor, Colecția ASRO.

 

Informații suplimentare se pot obține la adresa e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.

 

REZULTATELE CONCURSULUI SMARTIRRIG III - 1 post ACS

 

# Nume/ prenume

Nota Proba 1

 Probă scrisă

Nota Proba 2

  Interviu
Notă finală

Admis/ Respins

 
1. Lungu Cornelia 9,19  9,44  9,32  Admis